Projecte Easy Communicator

Creació

La Càtedra d’Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya està desenvolupant l’eina per a dispositius mòbils d’aprenentatge i comunicació -augmentativa i alternativa- anomenada Easy Communicator (ECO). L’objectiu d’aquest projecte és aportar una eina que millori les possibilitats de comunicació i comprensió, tant en l’entorn més personal com acadèmic, de persones amb dificultats en el llenguatge, l’aprenentatge, la relació amb el seu entorn, etc. Els col·lectius a qui s’adreça el projecte són des d’infants amb trastorn de l’espectre autista, adolescents amb paràlisi cerebral, fins a avis amb problemes cognitius.

Organization

El desenvolupament del projecte es centra en dues vessants: la programació de l’aplicatiu informàtic i la definició dels elements de comunicació que utilitza. L’aplicació s’està desenvolupant per a tauletes Android. Existeixen nombroses aplicacions semblants actualment en aquesta plataforma. Les principals característiques que distingeixen l’ECO de les existents són la concepció de la interacció amb l’usuari com un joc, la possibilitat de generar i compartir contingut específic personalitzat de forma flexible i la de ser una plataforma oberta i gratuïta. Els usuaris són tant els pares, professors o cuidadors com els fills, estudiants o avis. La definició, estructuració, importació o exportació del contingut és dur a terme amb el mateix aplicatiu, en una secció privada per a pares o professors; tot facilitant la seva utilització tant a la llar, com a l’escola o centre rehabilitador.

Ámbitos

ECO contempla com a elements de comunicació la combinació de fotografies, pictogrames, vídeos, texts i veus. Així doncs, els missatges s’ofereixen amb formats alternatius complementaris. Per exemple, per indicar el concepte escola es pot optar per una combinació personalitzada de la fotografia de l’escola de l’usuari, el pictograma genèric, el vídeo de la paraula escola en llengua de signes, el mot llegit i el text. Existeixen col·leccions de pictogrames, veus i vídeos, algunes de lliure utilització, com les d’ARASAAC, i d’altres propietàries. L’aplicatiu permet tant incorporar aquestes fonts i estructurar-les internament, com utilitzar-ne un petit conjunt de desenvolupament propi. El disseny dels propis elements de comunicació té un doble objectiu: la formulació d’una proposta de pautes que permeti sistematitzar el disseny i elecció dels pictogrames, veus o texts; i la creació d’un viver de recursos que altres usuaris puguin fer servir i ampliar lliurement. L’aplicació està disponible en 3 idiomes, seleccionables des de la interfície d’usuari: català, castellà i anglès.

Equip de trenall

El projecte Easy Communicator s’està duent a terme per estudiants i professors de la UPC amb les metodologia aprenentatge servei. En la programació dels aplicatius participen estudiants del grau d’Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). Mentre que en la definició i creació dels elements de comunicació hi estan treballant estudiants del grau de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte de l’EPSEVG. Professors dels departaments d’Enginyeria Telemàtica (ENTEL) i Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI) duen a terme tasques de tutorització i desenvolupament. Finalment, entitats com l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica del Garraf, l’Escola Marta Mata d’El Vendrell, el Centre Especial de Treball TEGAR de Vilanova i la Geltrú i la Fundació Privada Sant Antoni Abat de Vilñanova ila Geltrú han aportat l’experiència d’usuari i la validació dels resultats al llarg del desenvolupament del projecte.

Galeria d’imatges

Descàrrega