Imatge de la capçalera del menú "Observatori Universitat i Discapacitat" que mostra una onada de la platja i conté el missatge "Tothom participal" i "Participa per igual".

Observatori Universitat i Discapacitat

L’Observatori Universitat i Discapacitat estudia l’accessibilitat de l’entorn universitari i la inclusió de les persones amb discapacitat a la comunitat universitària. El seu objectiu és promoure la millora de la qualitat acadèmica de la universitat, a partir de l’anàlisi de la situació real de la universitat, d’acord amb els valors de l’equitat, la inclusió, i la igualtat d’oportunitat de totes les persones amb discapacitat i sense. Amb aquest objectiu, s’han elaborat el conjunt de guies i anàlisis que s’incorporen tot seguit.


Guies


Anàlisis