Revista d’Accessibilitat i Disseny per a Tothom

Isotip del concepte "abast" realitzat amb una fletxa diagonal assenyalant cap amunt a la dreta.

Abast

L’objectiu de Journal of Accessibility and Design for All (JACCES) és publicar articles teòrics i empírics que contrastin i ampliïn les teories existents i construeixin noves tesis que contribueixin a la comprensió de fenòmens relacionats amb aspectes del Disseny Universal, la Igualtat d’Oportunitats i la Inclusió per a les persones amb discapacitat. Com que és una revista internacional, l’idioma de publicació és l’anglès.

Isotip del concepte "àmbits d’interès" realitzat amb un conjunt d’una circumferència i un triangle un al costat de l’altre.

Àmbits d’interès

JACCES inclou contribucions, entre d’altres, en els camps següents: (1) Enginyeria, (2) Arquitectura i construcció, (3) Salut i atenció mèdica, (4) Educació, (5) Societat i economia. Les aportacions poden adoptar enfocaments metodològics, tant quantitatius com qualitatius, tot garantint la qualitat científica de la comunicació.

Isotip del concepte "política d’accés obert" realitzat amb un conjunt de dues lletres C.

Política d’accés obert

Es publica en línia seguint una política d’accés obert. Per tant, tot el contingut està disponible de forma gratuïta sense cap càrrec per a l’usuari o la seva institució. Els usuaris poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, cercar o enllaçar els textos complets dels articles o utilitzar-los per a qualsevol altre propòsit lícit, sense demanar permís previ a l’editor o l’autor. Això és d’acord amb la definició BOAI d’accés obert.

Isotip del concepte "freqüència de publicació" realitzat amb un conjunt de dos triangles ajuntant les punxes.

Freqüència de publicació

La Journal of Accessibility and Design for All es publica semestralment, al maig i al novembre de cada any. Els dos números d’un any formen un volum anual. La revista també pot publicar números especials sobre temes específics de recerca. Aquests números especials poden tenir editors específics. Per a aquests números especials, s’anunciaran convocatòries específiques de comunicacions.

Isotip del concepte "procés de revisió" realitzat amb una fletxa horitzontal assenyalant cap a la dreta que talla una recta vertical.

Procés de revisió

JACCES selecciona els articles per publicar en un sistema de revisió paritària de doble cec, tot seguint les pràctiques de les revistes acadèmiques. Un cop l’equip editorial ha comprovat que l’aportació segueix les directrius d’autor de format i de contingut, s’envia a dos revisors externs anònims amb experiència en el camp. Basat en les recomanacions del revisor, l’editor comunicarà els resultats de l’avaluació a l’autor corresponent (rebutjat, acceptat o acceptat amb modificacions), inclosos els comentaris del revisor.