Imatge de la capçalera del menú "projectes d’accessibilitat" que mostra una onada de la platja i conté el missatge "problema i solució” i “situació i elecció".

Projectes d’accessibilitat

Línies estratègiques

Isotip del concepte "docent" realitzat amb un una fletxa vertical assenyalant cap amunt que parteix del centre d’una circumferència.

Docent

La docència, en l’entorn universitari, la formació continua, en l’entorn empresarial, i la transferència del coneixement, en general, constitueixen una línia natural de projectes de la Càtedra d’Accessibilitat. Formacions personalitzades en accessibilitat TIC, en serveis inclusius, o en estratègies de disseny per a tothom són exemples d’activitats docents realitzades habitualment.

Isotip del concepte "recerca" realitzat amb un una fletxa vertical assenyalant cap amunt que parteix del centre d’un triangle.

Recerca

La recerca, tant bàsica com aplicada, en l’àmbit de l’Accessibilitat Universal, del Disseny per a Tothom, del Disseny Centrat en l’Usuari, de l’Experiència d’Usuari, etc. en els entorns universitari, associatiu i empresarial és un dels eixos fonamentals de la Càtedra d’Accessibilitat. La col·laboració multidisciplinària amb grups de recerca, entitats del tercer sector, i centres de recerca incorpora els valors de l’accessibilitat i la inclusió en l’entorn natural de desenvolupament de la recerca.

Isotip del concepte "assessorament" realitzat amb un una fletxa vertical assenyalant cap amunt que parteix del centre d’un quadrat.

Assessorament

L’Assessorament i l’acompanyament en la incorporació de l’accessibilitat i la inclusió en processos de garantia de la qualitat i de gestió de projectes esdevenen una fórmula eficaç de col·laboració. La Càtedra d’Accessibilitat esdevé una figura de referència, amb una participació acotada en els projectes, amb la finalitat de proporcionar directrius tècniques i anàlisis de viabilitat tecnològica.

Isotip del concepte "disseny" realitzat amb un una fletxa vertical assenyalant cap amunt que parteix del centre d’un pentàgon.

Disseny

El disseny de productes, entorns i serveis que incorporin l’accessibilitat i facilitin la inclusió de totes les persones és una de les activitats singulars de transferència de tecnologia que realitza la Càtedra d’Accessibilitat dins la universitat. Alhora, cal tenir present que la Càtedra d’Accessibilitat no té per objectiu fabricar ni comercialitzar productes, entorns ni serveis, ja que no té una finalitat empresarial.


Projectes singulars