Imatge d'unes onades a la platja amb el texte "Avatars", el logotip de la Càtedra d'Accessibilitat i l'avatar Sofia rient.

Projecte Avatars

El projecte

El projecte Avatars es concep en el marc dels Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC), amb la finalitat de dissenyar conjunts de pictogrames adreçats a persones amb dificultats de comunicació. L’estan desenvolupant estudiants i professors de la UPC amb la metodologia aprenentatge-servei. Concretament, en el disseny estan participant estudiants del grau de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte de l’EPSEVG. Els resultats d’aquest projecte nodreixen part del contingut del projecte Easy Communicator. Els pictogrames estan disponibles en format .png per a optimitzar la compatibilitat; i a més, en els formats dels dissenys originals .svg o .blend.

Els missatges

Els missatges que es representen en els pictogrames s’agrupen en blocs conceptuals. Un primer bloc és el dedicat a expressar les emocions. S’ha escollit el model de Robert Plutchik de la “Roda de les emocions”. Aquest model conté 16 emocions ordenades per afinitat i consta de 8 emocions bàsiques -alegria, tristesa, confiança, fàstic, por, ràbia, sorpresa i anticipació- i de 8 emocions avançades -amor, remordiment, submissió, menyspreu, esglaiament, agressivitat, desaprovació i optimisme-. Un segon bloc es centra en les respostes bàsiques que es poden expressar. S’han escollit els 5 missatges més simples: si, no, no ho sé, m’ho pensaré, no contesto.

Els avatars

El disseny dels avatars es materialitza en dues tipologies de pictogrames. Una primera tipologia, més conceptual, ha centrat els esforços a minimitzar el conjunt d’elements a incorporar en el pictograma, tot mantenint el significat del missatge corresponent. Aquesta conté un joc de pictogrames centrat en la cara humana i un segon joc focalitzat en el cos humà. La segona tipologia, més detallista, esmerça l’esforç en empatitzar amb l’usuari, tot aprofitant els resultats de l’anterior. Aquesta tipologia de pictogrames conté un joc de personatges femenins i masculins en un ventall d’edats. Així com una vista centrada en la cara i una altra vista de cos sencer.

Avatars

A continuació es poden descarregar els avatars dissenyats. Cada avatar disposa de 48 pictogrames d’emocions i de 5 pictogrames de respostes en format .png i .svg.