Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Calafell Accessible: Projecte d'Accessibilitat de la via pública i comercial de Calafell

Estudiant amb els ulls tapats caminant per un carrer de Calafell utilitzant el bastó.

Realització de l'exposició Tarragona Accessible a Calafell, com a eina de sensibilització de la població sobre la temàtica de l'accessibilitat. Els alumnes de l'assignatura Habitatge i Cooperació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) han realitzat l'aixecament exhaustiu planimètric de les principals vies comercials de Calafell, des d'una òptica nova per l'estudiant d'arquitectura: l'adequació per a persones amb discapacitat dels recorreguts estudiats. El treball ha estat supervisat pels professors de l'assignatura Sandra Bestraten i Emili Hormías. L'estudi consta de plànols de l'àmbit de treball amb simbologia de colors (verd, groc i vermell) que indiquen el grau d'accessibilitat dels elements estudiats; i fitxes dels accessos als comerços analitzant l'accés existent i, en el cas de que no sigui accessible, dóna una solució per a que el propietari pugui adaptar el comerç correctament.


Lideratge:Càtedra d'Accessibilitat de la UPC Barcelona TECH
Participants:Càtedra Accessibilitat de la UPC Barcelona TECH - Sandra Bestraten, Habitatge i Cooperació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Durada: 2009-2010
Finançat per: Ajuntament de Calafell