Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Vilanova accessible: projecte d'accessibilitat de la via pública i comercial de Vilanova i la Geltrú.

Plànnol de Vilanova i la Geltrú amb els carrers marcats segons un codi de colors (verd, vermell, groc)


Els alumnes de l’assignatura Habitatge i Cooperació de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) han realitzat l’aixecament exhaustiu planimètric de les principals vies comercials de Vilanova i la Geltrú i els accessos als centres cívics, des d’una òptica nova per l’estudiant d’arquitectura: l’adequació per a persones amb discapacitat dels recorreguts estudiats. El treball ha estat supervisat pels professors de l’assignatura Sandra Bestraten i Emili Hormías. L’estudi consta de plànols de l’àmbit de treball amb simbologia de colors (verd, groc i vermell) que indiquen el grau d’accessibilitat dels elements estudiats; fitxes dels accessos als comerços o equipaments analitzant l’accés existent i, en el cas de que no sigui accessible, dóna una solució per a que el propietari pugui adaptar el comerç correctament; i un tríptic informatiu per als propietaris on es recullen les problemàtiques més habituals i les possibles solucions.


Lideratge:Càtedra d’Accessibilitat de la UPC Barcelona TECH.
Participants:Càtedra d’Accessibilitat de la UPC Barcelona TECH - Sandra Bestraten, Habitatge i Cooperació de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Durada: 2006-2007.
Finançat per: Caixa Manresa, Obra Social.