Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Guia de responsabilitat social universitària i discapacitat: RSU-D

""

Els objectius específics que s'assoleixen amb aquesta guia són: analitzar la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat universal en relació a la Universitat, tenint en compte els seus fonaments teòrics i normatius però també l'opinió i percepció de la comunitat universitària; analitzar l'estratègia de Responsabilitat Social Universitària des la perspectiva de la igualtat d'oportunitats per raó de discapacitat en tots els processos de la universitat, RSU-D, proposar un model d'implementació apropiat per a la consecució de la RSU-D, proposar una eina d'autodiagnòstic per avaluar el nivell d'implementació de la RSU-D a la Universitat i proposar indicadors de seguiment i de control per esdevenir una Universitat exemplaritzant en termes RSU-D.
Aquesta guia de responsabilitat social universitària per a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat es constitueix com una eina de fàcil comprensió i implementació per part dels òrgans de decisió de la Universitat, amb un plantejament transversal i global que assegura l'excel·lència en tots els seus processos juntament amb la projecció social necessària.


 

Lideratge: Càtedra d'Accessibilitat.
Durada: 2012
Finançat per: Programa Estudios y Análisis, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Llenguatge del document: Español.
Anar al document en una finestra nova.