Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

La Responsabilitat Social Universitària i la Discapacitat

""

Aquest treball es centra en establir quines son las pautes per implementar la Responsabilitat Social Universitària centrada en la igualtat d’oportunitats per motiu de Discapacitat (RSU-D) a partir de l’anàlisi de la RSU de las universitats espanyoles.

L’elaboració d’aquesta guia s’ha dut a terme a través de la recopilació i revisió de la informació de diverses fonts documentals relacionades amb els àmbits de la universitat, la responsabilitat social i la igualtat d’oportunitats. A continuació s’ha realitzat un procés d’anàlisi de la RSU-D en algunes universitats espanyoles que ha desembocat en la posterior concreció de les pautes per a incorporar la igualtat d’oportunitats a la RSU.

El document s’estructura en set capítols presentats des d’un plantejament més general cap a un plantejament més específic. S’inicia el recorregut amb la exposició dels objectius de la Universitat contemporània i, a continuació, dels principis de la igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal. Posteriorment es tracta l’àmbit de la responsabilitat social empresarial i després, l’aplicació d’aquesta filosofia a la gestió de la Universitat, a través de la responsabilitat social universitària. Després s’examina el context actual de la igualtat d’oportunitats per raó de discapacitat explicitat en la RSU de les universitats que ja han incorporat aquesta metodologia a la seva gestió.  Per finalitzar es troba la guia d’implementació de la RSU-D a les universitats basada en les valoracions de l’anàlisi anterior. 


 

Lideratge: Càtedra d'Accessibilitat de la UPC i Fundación ONCE.
Finançat per: Fundación ONCE.
Llenguatge del document: Espanyol.

Seguir aquest enllaç per obtenir el document (s'obrirà una finestra nova).