Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Sectors de la nova economia 20+20: Economia de l'Accessibilitat

El projecte Sectors de la Nova Economia 20+20 de la EOI Escuela de Organización Industrial, presenta experiències empresarials d'èxit representatives dels valors i usos de la Nova Economia, amb la finalitat de comprendre quines són les seves claus d'èxit. Es tracta d'analitzar noves formes de gestió empresarial que es basen en valors com la sostenibilitat, la creativitat, la transparència, la participació, la responsabilitat, la tecnologia i el compromís. L'objectiu és fomentar la gestió empresarial que, a través de la introducció de metodologies d'organització innovadores i models de negocio basats en la creativitat y el talent, respongui a les necessitats de modernització de la Pime espanyola, ajudant així a fomentar el treball y el desenvolupament del teixit productiu a Espanya. El projecte global cobreix 20 sectors o àmbits d'activitat econòmica, sent aquest projecte en concret el relatiu a l'economia de l'accessibilitat.
Independentment del sector d'activitat al que pertanyin, les empreses que es consideren dins de l'àmbit de l'accessibilitat son aquelles que: desenvolupen la seva activitat econòmica amb l'objectiu prioritari de satisfer o donar recolzament a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat, contemplen la creació de treball y ocupació de persones amb discapacitat, aposten per l'eliminació de barreres físiques, de comunicació y actitudinals a l'entorn laboral o que mitjançant el desenvolupament de la seva activitat, sensibilitzen la societat sobre els problemes, dificultats i barreres amb les que es troben les persones amb discapacitat.
En aquest estudi els casos empresarials d'èxit estudiats han estat: ACEFAT, Arquitectura i Accessibilitat, DDM Arquitectos, Bestraten Hormias Arquitectura, Tothom Web, Viajes 2000, Caradap, Gestverd, La Cometa Network, Sertel, Barcelona Diseño Urbano, Confortel, Signlab, Rusticae, BJ Adaptacions, TMB, Code Factory, Rehatran, Vía Libre i Emergya. Totes aquestes empreses incorporen de manera transversal la dimensió de la discapacitat en les diferents variants de la política de RSE, considerant al col·lectiu de persones amb discapacitat entre els seus grups d'interès.
Com resultat d'aquest projecte s'ha publicat un informe en el que s'analitzen els 20 models de negoci estudiats dedicats a promoure i millorar l'accessibilitat a les persones amb discapacitat.

 


 

Lideratge:EOI Escuela de Organización Industrial.
Participants: Universitat Politècnica de Catalunya, Escuela de Organización Industrial, Technosite.
Durada: 2012.
Per més informació seguir aquest enllaç, s'obrirà una finestra nova. 
Finançat per:EOI Escuela de Organización Industrial.
Idioma del document: Espanyol.

Seguir aquest enllaç per consultar el Llibre de l'Economia de l'Accessibilitat en una finestra nova.