Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

User friendly design and innovations for senior citizens

Alguns estudiants treballen en un disseny

El programa intensiu (IP) Erasmus, anomenat "User Friendly Design and Innovations for Senior Citizens", és un programa dirigit a estudiants i professors universitaris de l'àmbit europeu. Aquest programa està emmarcat dins el Lifelong Learning Program de la Unió Europea. L'objectiu principal d'aquest programa és el de sensibilitzar a l'estudiantat d'enginyeria, arquitectura i disseny sobre els problemes de la població envellida. Els tallers del programa es basen en la realització de projectes que proposin solucions creatives a les necessitats de l'entorn de la gent gran. El programa es va desenvolupar a la universitat de JAMK University of Applied Sciences, a Jyväskylä, Finlàndia.


Lideratge:• University of Applied Sciences Esslingen, Germany • University of Applied Sciences Jyvaskyla, Finland
Participants:• University of Applied Sciences Esslingen, Germany • University of Applied Sciences Jyvaskyla, Finland • Universitat Politècnica de Catalunya, Càtedra d'Accessibilitat • West Saxon University of Applied Sciences Zwickau, Germany • Technical University Cluj-Napoca, Romania • University of Trento, Italy
Durada: 2010-03
Mes Info: http://www.jamk.fi/english/research/currentprojects/gerontechnology Notícia publicada dins la plataforma de l'EPSEVG (http://www.epsevg.upc.edu/destacats-epsevg/28/1971)
Finançat per: DAAD, Deutscher Akademischer Austausch Dienst- German Academic Exchange Service, National Agency for EU Higher Education Cooperation
Idioma del document: English