Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web
 

	

OUD

L'Observatori Universitat i Discapacitat estudia l'accessibilitat de l'entorn universitari i la inclusió de les persones amb discapacitat a la universitat.
El seu objectiu és promoure la igualtat d'oportunitats en el context universitari per tal de millorar l'ocupació i la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.
L'OUD realitza anualment diferents projectes de recerca que es materialitzen en la publicació de llibres.

Descobertes en

  • Percepció de l'estudiantat universitari amb discapacitat
  • Diagnosis de l'accessibilitat de l'entorn universitari
  • Serveis universitaris per a la discapacitat
  • Incorporació de la igualtat d'oportunitats en els plans d'estudi universitaris
  • Pautes per garantir la igualtat d'oportunitats en la docència universitària
  • Disseny universal de la docència universitària
  • Responsabilitat social universitària i discapacitat

OUD és una iniciativa conjunta entre Fundación ONCE i CATAC creada al 2008.

Es poden consultar projectes realitzats fins al moment en els següents enllaços: