Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Com dissenyar i rehabilitar edificis accessibles

""

Els objectius generals de l'acció formativa són donar a conèixer el concepte de disseny per tothom i de construcció accessible i identificar i comprendre la relació entre l'ús de les edificacions i les condicions de les persones amb discapacitat.

Com a resultat de l'acció la persona participant podrà conèixer quin és el marc normatiu aplicable en matèria d'accessibilitat en edificis (en concret el Código Técnico de Edificación), realitzar projectes de rehabilitació i d'edificació patrimonial aplicant la normativa més escaient en cada cas i identificar bones pràctiques en l'aplicació de la normativa d'accessibilitat física.

Equip docent està format per la professora de la UPC Sandra Bestraten, la Càtedra d’Accessibilitat, l'Oficina de Gestió Sostenible i d'Igualtat d'Oportunitats i el Servei d'Infraestructures.


 

Modalitat: presencial.
Durada: 10 hores.