Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Missió

Despatx de la CATAC .

La nostra missió és facilitar que les persones, independentment de les seves capacitats, puguin accedir de forma autònoma, a qualsevol entorn, sigui arquitectònic, tecnològic o de coneixement.
Volem ser el pont per apropar la capacitat investigadora i formativa de la UPC a la societat per a donar solucions a les necessitats no resoltes de les persones amb discapacitat o en situació de dependència.
Les nostres àrees d'expertesa són: l'accessibilitat universal, el disseny per a tothom i la inclusió sòcio-laboral de les persones amb discapacitat.