Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Estudi per a la classificació de les cadires de rodes segons el grau d'idonïetat per a la superació del gap en el transport suburbà

Persona amb cadira de rodes entrant en un vagó de metro ajudada per una persona empenyent la cadira

L’objectiu de l’estudi sobre les cadires de rodes és crear una classificació segons la seva capacitat de superar un determinat gap (distancia horitzontal i/o vertical entre andana i vagó) en el transport suburbà per conèixer quines són les més idònies. També aporta dades científiques per ajudar a tots els agents vinculats amb els productes de suport, associacions de persones amb mobilitat reduïda, operadors de transport, fabricants i comerciants de cadires de rodes. Per poder abordar la recerca es va dissenyar i construir un banc de proves. Es va realitzar un protocol de proves i es van portar a terme assaigs exhaustius sobre 20 cadires de rodes, 13 manuals i 7 elèctriques.


Lideratge:Transports Metropolitans de Barcelona
Participants:Fundació CIM, Cátedra d'Accessibilitat, Quvitec
Durada: 2007-2008
Finançat per: Transports Metropolitans de Barcelona