Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Actualització del Pla d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Imatge d'un carrer on es veuen taules i cadires a l'exterior d'un establiment.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú desitjava actualitzar les dades del Pla d'Accessibilitat al municipi redactat a l'any 1999. Per a poder actualitzar aquest pla era necessari disposar de dades i identificar les barreres en la via pública i en els transports. Arrel d'aquest fet, va sorgir la cooperació entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'EPSEVG, per a obtenir assessorament sobre accessibilitat a través de la Càtedra d'Accessibilitat. Aquesta va executar les tasques necessàries, incloent la recollida de dades, l'anàlisi i la presentació d'aquestes. Alguns dels elements estudiats han estat barreres, guals, passos de vianants, parades de transports públics, places d'aparcament i zones verdes. Totes les dades recollides han estat introduïdes en un sistema d'informació geogràfica i el seu lliurament (dades gràfiques i alfanumèriques) ha estat en un format adient per a ser bolcades en el sistema GIS utilitzat per l'Ajuntament.


Lideratge:Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Participants:Professors responsables del projecte: Emili Hormias i Sandra Bestraten, professors de la UPC.
Durada: 10/2009 - 01/2010
Mes Info: http://www.vilanova.cat/
Finançat per: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Idioma del document: Català