Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

Accessibilitat en el medi físic

Es tracta de l'aplicació de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom a l'arquitectura, l'edificació i el urbanisme per tal que l'accés, ús i circulació en qualsevol edifici d'ús públic o privat, així com a les vies, espais i equipaments públics sigui possible per a totes les persones.

Estudi de l'accessibilitat de les obres com a criteri de qualitat

Persona en cadira de rodes atravessant una zona d'obres plena de tanques.

Aquest estudi identifica els problemes habituals presents en l’entorn immediat de les obres de serveis efectuades a la via pública de Barcelona i que poden esdevenir barreres per a la lliure mobilitat dels vianants.

Llegiu-ne més...

Estudi per a la classificació de les cadires de rodes segons el grau d'idonïetat per a la superació del gap en el transport suburbà

Persona utilitzant una cadira de rodes

L’objectiu de l’estudi sobre les cadires de rodes és crear una classificació segons la seva capacitat de superar un determinat gap (distancia horitzontal i/o vertical entre andana i vagó) en el transport suburbà per conèixer quines són les més idònies.

Llegiu-ne més...

Actualització del Pla d'Accessibilitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Plànnol de Vilanova i la Geltrú que mostra que l'abast de l'estudi és pràcticament tot el municipi.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú desitjava actualitzar les dades del Pla d'Accessibilitat al municipi redactat a l'any 1999. Per a poder actualitzar aquest pla era necessari disposar de dades i identificar les barreres en la via pública i en els transports. Arrel d'aquest fet, va sorgir la cooperació entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'EPSEVG, per a obtenir assessorament sobre accessibilitat a través de la Càtedra d'Accessibilitat.

Llegiu-ne més...