Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Projecte d’accessibilitat integral al Museu del Ferrocarril de Catalunya.

El Museu del Ferrocarril de Catalunya ha iniciat un treball de col·laboració amb la Càtedra d’Accessibilitat de l’Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) dirigida pel Dr. Daniel Guasch Murillo. Aquesta cooperació es centra en el desenvolupament d’activitats acadèmiques, d’investigació, innovació i de sensibilització per la implantació al Museu de solucions que facilitin l’accessibilitat integral a les seves instal·lacions, col·leccions, serveis o activitats de totes les persones amb discapacitat.

Els aspectes que preveu aquest projecte són l’eliminació de barreres físiques, l’adequació tecnològica, l’accessibilitat on‐line, la millora de l’accés a la informació i al coneixement i la millora de la senyalització. El primer pas per engegar aquest propòsit és la realització de treballs docents que siguin aplicables al Museu per part dels alumnes de tots els nous graus que s’imparteixen a l’EPSEVG dins de l’assignatura obligatòria Accessibilitat i Innovació. De tots els projectes presentats un equip format pels professors de l’Escola i tècnics del Museu valoraran la seva viabilitat tècnica i econòmica.

En aquesta línia, el passat divendres 2 de març el Museu i la Càtedra van organitzar unes primeres trobades amb tots els alumnes de l’assignatura, aproximadament 360, per tal de donar-los a conèixer les instal·lacions i totes les dades necessàries pels seus treballs. El segon pas passaria per la implantació al Museu de les principals propostes, amb un seguiment per part de la Universitat i la recerca d’empreses que participin en aquest projecte que vol contribuir a la integració social. Aquesta és la línia d’actuació del Museu del Ferrocarril de Catalunya que treballa per ser un espai per a tothom amb la col·laboració del màxim possible d’institucions i empreses.


Font: Cultura Penedès

Mitjà de comunicació: premsa digital

Data: 15/03/2012

Secció:Diversos, El més destacat