Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Tarragona accessible: projecte d'accessibilitat de la via pública i comercial de Tarragona.

Persona atravessant un circuit amb els ulls tapas i bastó.

Els alumnes de l’assignatura Habitatge i Cooperació de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) han realitzat l’aixecament exhaustiu planimètric de les principals vies comercials de Tarragona, des d’una òptica nova per l’estudiant d’arquitectura: l’adequació per a persones amb discapacitat dels recorreguts estudiats. El treball ha estat supervisat pels professors de l’assignatura Sandra Bestraten i Emili Hormías. L’estudi consta de plànols de l’àmbit de treball amb simbologia de colors (verd, groc i vermell) que indiquen el grau d’accessibilitat dels elements estudiats; fitxes dels accessos als comerços o equipaments analitzant l’accés existent i, en el cas de que no sigui accessible, dóna una solució per a que el propietari pugui adaptar el comerç correctament; i la organització de l’exposició “Tarragona accessible” amb tot aquest material juntament amb la instal·lació d’un circuit per ser recorregut amb cadira de rodes i bastó de cec.


Participants:Càtedra d’Accessibilitat de la UPC Barcelona TECH, Sandra Bestraten, Habitatge i Cooperació de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Mes Info: http://www.catac.upc.edu/BeStRaTeN/
Finançat per: Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona, Col•legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona a través de la Fundació Tarragona Unida.
Idioma del document: Català