Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Guia d'activitats docents per a la formació en integració i igualtat d'oportunitats per raó de discapacitat en els ensenyaments tècnics: accessibilitat

Apunts manuscrits on apareixen fórmules matemàtiques

La finalitat que persegueix és que l'alumnat universitari integri els valors de reconeixement i respecte a la diversitat humana, conegui les diferents formes d'interacció de les persones amb l'entorn i les incorporin en la seva pràctica professional futura quan dissenyin nous entorns, productes o serveis. Elaborada amb un enfocament pràctic i didàctic, vol ser una eina de fàcil ús i lectura pel professorat de les carreres tècniques de qualsevol universitat espanyola, aportant exemples d'aplicació dels principis de disseny per a tothom i criteris d'accessibilitat universal en la seva pràctica docent. Tracta, a més, de promoure la igualtat d'oportunitats entre tots els estudiants, independentment de les seves capacitats i habilitats. Aquesta guia, doncs, pretén donar suport i incitar la incorporació d'aquests principis mitjançant la realització pautada i flexible d'una sèrie d'activitats, segons les necessitats formatives de cada àmbit: arquitectura, urbanisme i edificació i enginyeria i matèries transversals.


 

Lideratge:Càtedra d'Accessibilitat de la UPC
Participants:Professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya.BarcelonaTech
Durada: 2008-2010
Mes Info: http://hdl.handle.net/2117/10245
Finançat per: Gobierno de España, Ministerio de Ciencia e Innovación, Programa de Estudios y Análisis (EA2008-0106), Fundación ONCE.

Obrir el document en una finestra nova.