Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Estudi sectorial per comunitats autònomes de l'accessibilitat de l'entorn universitari i la seva percepció per part dels estudiants amb discapacitat

Accés d'una de les universitats estudiades on es veu una passarel·la.

Segon estudi de l'Observatori Universitat i Discapacitat. El seu objectiu és profunditzar en l'anàlisi plantejada en el primer estudi, però aquest cop, en les universitats públiques peninsulars de la zona 2 segons el Fons Social Europeu, és a dir, Andalusia, Galícia, Extremadura, Castella la Manxa, Castella i Lleó, i Comunitat Valenciana. Això constitueix un total de 23 universitats estudiades i una seixantena d'estudiants amb discapacitat enquestats. S'ha analitzat l'accessibilitat des de tres perspectives diferentes. S'aprofunditza en el context que les persones amb discapacitat es troben a la universitat, pel qual, es realitza una anàlisis conjunta on es complementen la percepció dels estudiants i la situació de cada universitat; tant en l'accesibilitat física i de comunicació als centres universitaris, como als serveis i programes que la universitat ofereix.


Lideratge:Fundación ONCE.
Participants:Universidades públicas de las Comunidades Autónomas: Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla la Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
Durada: 2009
Mes Info: http://hdl.handle.net/2117/10244
Finançat per: Fundación ONCE.
Idioma del document: Español

Obrir el document en una finestra nova.