Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Evaluació de la implementació dels principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal en els plans d'estudis dels títols de grau de les universitats espanyoles

Exterior d'un edifici

L'estudi transversal de la implantació de l'accessibilitat i el disseny per tots a l'entorn universitari, que l'Observatori Universitat i Discapacitat durà a terme al 2010, estudia aspectes no tractats fins al moment, en profunditat, relatius a l'accessibilitat a l'Universitat. S'analitza l'estat de la situació d'un procès encara en curs, la validació dels nous plans d'estudi, creats dins del marc de l'Espai Europeu d' Educació Superior. L'anàlisi de la implantació de coneixements sobre accesibilitat i disseny per a tots, en els plans d'estudi dels ensenyaments de grau, és fonamental en el moment de culminació del procès de validació d'aquests. Resulta doncs molt important, que desde la doble vessant de la discapacitat i la universitat, s'analitzi i es reflexioni sobre el tractament que l'accessibilitat i la discapacitat, estan tenint en aquests nous plans d'estudi.


Lideratge:Fundación ONCE.
Participants:Universidades públicas de Castilla La Mancha, Castilla León, Andalucía, Extremadura, Galicia y Comunidad Valenciana.
Durada: 2010
Finançat per: Fundación ONCE. Fondo Social Europeo.
Idioma del document: Español

Obrir el document en una finestra nova.