Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

VISCA- Valors, Igualtat, Sostenibilitat, Cooperació, Accessibilitat

Imatge amb unes bales de colors a terra

VISCA és un grup d'Innovació Docent format per diferents departaments i Càtedres de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la intenció de donar suport a la docència del professorat de la UPC en termes de 'Sostenibilitat i Compromís Social', una competència transversal a totes les titulacions de grau segons el Pla Bolonya.Aquest grup neix de la iniciativa i suport del grup RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge) de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC. Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge neix amb la voluntat de donar major visibilitat a la innovació docent que s'està desenvolupant i de potenciar la participació del professorat en activitats d'innovació I investigació educativa. Cada sigla del grup VISCA pertany a una especialitat de departament o Càtedra de la UPC: Valors, Igualtat, Sostenibilitat, Cooperació i Accessibilitat.


Lideratge:ICE, RIMA
Participants:V – VALORS: Càtedra Endesa Red de Valors Humans en l'Enginyeria. Campus Diagonal Sud - UPC I – IGUALTAT: al Grup D'igualtat d'oportunitats GIOPACT. Campus Diagonal Sud - UPC S – SOSTENIBILITAT: Centre Interdisciplinari de Tecnologia Innovació i Educació per a la Sostenibilitat -. D'Enginyeria de Sistemas, Automàtica i Informàtica Industrial, Facultat de Matemàtiques i estadística. Campus Diagonal Nord - UPC C – COOPERACIÓ: Grup de recerca en Cooperació GRECDH. Campus Diagonal Sud - UPC A – ACCESSIBITAT: Càtedra d'Accessibilitat. EPSEVG- UPC.
Durada: 2010-actualitat.