Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Entorns adaptats per persones amb discapacitat mental

""

Sisè estudi de l'Observatori Universitat i Discapacitat seguint amb la seva missió d'estudiar i analitzar tot allò relacionat amb la discapacitat, l'accessibilitat universal, el disseny per a tots i l'educació inclusiva a la Universitat espanyola. En aquest cas, s'observa la situació d'un sector específic de la discapacitat, la discapacitat mental.

En el transcurs de les recerques realitzades a l'OUD s'ha detectat la falta de coneixement existent sobre la situació d'un sector específic de la discapacitat, la discapacitat mental. Degut a l'estigma que comporta aquest tipus de discapacitat, les persones d'aquest col·lectiu no s'identifiquen como tals i per tant no manifesten els aspectes problemàtics que els afecten pel que fa a l'accessibilitat del seu entorn. Es per aquest motiu que l'OUD ha iniciat l'estudi de la discapacitat mental i els seus requeriments per aconseguir la seva inclusió efectiva a la vida universitària.

Aquest estudi contextualitza l'entorn de la discapacitat mental a les universitats espanyoles, determinant la presencia i tipologia de discapacitat mental a la població universitària. A més de dur a terme una primera aproximació a les necessitats genèriques de l'alumnat amb discapacitat mental, valorant les possibles dificultats que es poden donar per aconseguir superar els estudis universitaris i la seva incorporació al mercat laboral.
Com resultat s'ofereixen pautes generals d'actuació per aconseguir que el desenvolupament dels estudis universitaris de les persones amb discapacitat mental es realitzi en un entorn òptim.


 

Lideratge:Càtedra d'Accessibilitat de la UPC i Fundación ONCE.
Participants:Càtedra d'Accessibilitat de la UPC, Fundació Universitat Rovira i Virgili.
Durada: 2012.
Finançat per: Fundación ONCE.
Idioma del document: Espanyol.

Seguir aquest enllaç per obtenir el document (s'obrirà una finestra nova).