Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Manual per assolir la inclusió a l’aula universitària: pautes d’accessibilitat arquitectònica, tecnològica i pedagògica per garantir la igualtat d’oportunitats en la docència universitària.

Portada de l'estudi on es veuen unes lletres en dibuis tècnic.

 Quarta edició de l'estudi anual de l'Observatori Universitat i Discapacitat. L'Observatori Universitat i Discapacitat (OUD), amb el present estudi planteja proposar solucions per assolir l'efectiva igualtat d'oportunitats en l'entorn universitari. En aquesta ocasió se cenyeix a la seva funció bàsica, la docència. Així doncs es planteja un manual amb pautes concretes per a prestar una docència que permeti la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb discapacitat amb la resta dels seus companys i companyes. La docència es perpetra en un espai inequívoc, l'aula, en aquest cas, l'aula universitària. Justament aquest manual recull, gràcies a la mirada transversal que proporciona l'accessibilitat, un cúmul de pautes que van des del condicionament material i ergonòmic d'una aula física, fins a les característiques d'una aula virtual passant per aspectes relacionats amb la pedagogia i el tracte personal que cal tenir en compte per part dels docents. En conseqüència, independentment del model d'ensenyament utilitzat a la Universitat, el públic a qui va dirigit aquest manual és el professorat encara que no és l'únic. També va enfocat al personal tècnic, encarregat de dissenyar i mantenir instal·lacions i equipaments o de gestionar els serveis informàtics. Així mateix l'equip directiu i gestor de les universitats ja que bona part de l'accessibilitat necessària per a impartir una docència inclusiva incorre en la seva responsabilitat.


Lideratge: Fundación ONCE.
Finançat per: Fundación ONCE.
Disponible en espanyol.

Obrir el document en una finestra nova.