Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

CAFVIR - Congrés Iberoamericà sobre Qualitat i Accessibilitat de la Formació Virtual

""

Edició del congrés: III Congreso Iberoamericano sobre Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

Descripció: [extreta de http://www2.uah.es/cafvir2012/].

En els darrers anys s'ha desenvolupat extraordinàriament el fenomen de la formació virtual o e-learning, propiciada pel desenvolupament de les tecnologies de la informació i les comunicacions, que ha suposat la creació de plataformes de tele-formació per a la gestió de l'aprenentatge a través d'Internet, i ha posat a disposició dels alumnes materials formatius a través de la Xarxa.
Per un millor aprofitament dels avantatges que ofereix aquesta nova forma d'ensenyament, es necessari implantar mecanismes que garanteixin la qualitat de la formació virtual, que assegurin que tant els productes, els processos y els serveis de formació satisfacin les necessitats dels participants en el procés d'ensenyament-aprenentatge: professors, alumnes i gestors de la formació.
Amb aquests congressos es vol posar en comú resultats de recercaires i experiències que puguin ajudar a millorar la qualitat d'aquesta nova forma d'ensenyament.

Tipus de participació: Ponència.

Data de la presentació: 27/04/2012.

Treball presentat en congrés: ATENEA, la primera plataforma de campus virtual con certificado de accesibilidad.

Llibre d'actes: III Congreso Iberoamericano sobre Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual