Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Programació de l'accessibilitat del programa JCLIC

Logo del aplicatiu JCLIC

Aquest projecte contempla el desenvolupament de l’accessibilitat del programa JClic que es troba allotjat al Departament de Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya. Per introduir l’entorn en el que es desenvoluparà el projecte, JClic és un conjunt de programari lliure amb llicència GNU GPL que serveix per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives multimèdia: puzzles, associacions, exercicis de text, mots encreuats, sopes de lletres i altres. Està desenvolupat en Java i funciona en sistemes Windows, Linux, Mac OS X i Solaris. Aquestes activitats no s’acostumen a presentar soles, sinó que són empaquetades en projectes, que permeten formar diferents seqüències d’activitats i, de fet, projectes distints. Els objectius són: dotar d’accessibilitat a l’aplicació JClic mitjançant la programació d’un mòdul integrat en ella, que proporcioni les característiques necessàries per a ser utilitzada de forma adequada per persones amb algun tipus de discapacitat física i elaborar els manuals corresponents.


Lideratge:Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica, ONCE
Durada: 2006-2007
Finançat per: Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica, ONCE