Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

INREDIS (Interfícies de Relació entre l’Entorn i les persones amb Discapacitat).

Mà clicant sobre una pantalla tàctil a on apareix el logo d'INREDIS

El projecte INREDIS, és un projecte CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica) que s'inscriu en la iniciativa del govern espanyol INGENIO 2010 i que es gestionada pel CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial). INREDIS desenvoluparà recerca bàsica en l'àmbit de les tecnologies accessibles i interoperables durant el període 2007-2010. El seu objectiu és el desenvolupament de tecnologies de base que permetin crear canals de comunicació i interacció entre les persones amb algún tipus de discapacitat i el seu entorn. En el projecte INREDIS es tracten objectius tecnològics rellevants en diversos àmbits avançats de les TIC. La recerca s'estructura en nou activitats principals o paquets de treball en els que es cobreixen els principals aspectes per a aconseguir un salt tecnològic en el disseny de la tecnologia accessible i interoperable.

Àrea: Recerca
Àmbit: Accessibilitat a les TIC
Lideratge:El projecte està liderat per Technosite, l’empresa tecnològica de Fundació ONCE.
Participants:El Consorci empresarial està format per: Technosite (http://www.technosite.es/), Alma Technologies (http://www.grupoalma.com/), La Caixa (http://www.lacaixa.com, Vodafone (http://www.vodafone.es), Inabensa (http://www.inabensa.com/), Tmtfactory (http://www.tmtfactory.com/), Ibermática (http://www.ibermatica.com/), Vía Libre (http://www.vialibre.es/), Barclays (https://www.barclays.es), Iriscom (http://www.iriscom.org/), Tunstall (http://www.tunstall.es/), CreativeIT (http://www.creativit.com/) i Smart Business (http://www.smartbusiness.es/). En el projecte participen també un ampli grup d'Organismes Públics de Recerca i Centres de Recerca Tecnològica a més de l'Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad Complutense de Madrid, VICOMTech, Fundación Vodafone España, Universidad de Málaga, Fundació CIM, Barcelona Digital Centre Tecnològic, Robotiker, Universidad del País Vasco, European Software Institute, Universitat Ramón Llull - La Salle, Universitat de València, Universidad de Extremadura, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Ibermática de Innovación, Centre Tecnològic de Manresa, Centro Tecnológico CETEMMSA e Instituto de Biomecánica de Valencia.
Durada: (2007-2010)
Mes Info: http://www.inredis.es
Finançat per: Technosite, e-La Caixa , Barclays Bank i Vía Libre.