Enlla a la pgina de la UPC
Capalera web

	

Anàlisi de les tecnologies actuals i emergents en l'entorn domèstic per a habitatges intel·ligents.

Habitatge accessible

Les noves tecnologies associades a l’habitatge intel·ligent, que impacten directament en els paràmetres de qualitat de vida, poden contribuir a millorar l’autonomia de moltes persones amb dependència o discapacitat. Cal investigar aquesta aplicació de manera coherent i amb criteris d’accessibilitat i interoperabilitat, tenint en compte les necessitats i avaluacions dels usuaris. El plantejament de recerca en interfícies d’integració multimodal ve a facilitar el desenvolupament d’interfícies adaptatives que s’ajustin a les condicions ambientals i/o discapacitat de la persona, tot reduint el nombre d’errors i el temps d’execució de les seves tasques. L’habitatge intel·ligent es constituirà com l’entorn quotidià on resulta imprescindible plantejar aquest tipus de recerca. L’objectiu d’aquest treball és realitzar una anàlisi de les tecnologies actuals i emergents aplicables en l’entorn domèstic per convertir-lo en un habitatge intel·ligent i/o assistit que millori l’autonomia de persones amb dependència i amb discapacitat.


Lideratge:Centre de Vida Independent (http://www.cvi-bcn.org)
Durada: 2007
Finançat per: Associació de Vida Independent